Translation

Giới thiệu về Biomes

Biomes là các nhóm thực vật và động vật chính trong khu vực có thể…

Nhà vật lí nổi tiếng

Giai đoạn cổ điển William Gilbert 1544-1603 Anh giả thuyết rằng Trái đất là một…

ANNA FREUD

ANNA FREUD 1895 – 1982 Dr. C. George Boeree Dường như mỗi lần Freud cảm…

Ingenieria web

Michael Bieber Departamento de informatica Ying Wu College of Computing Instituto de Tecnología de Nueva…

Espirales

¿Qué es una espiral? Una espiral es una curva en el plano o en el…